müxtəl

müxtəl
ə. pozğun, pozulmuş, qarışmış

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • müxtəsərən — ə. müxtəsər olaraq; qısaca …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • müxtəsər — sif. <ər.> 1. Təfsilatsız, yığcam, qısa (müfəssəl ziddi). Müxtəsər məlumat. Müxtəsər məktub. // Zərf mənasında. Bir açıq kağız alıb kəndimizə, Molla Cəfər rəfiqimizə müxtəsər yazdım. C. M.. Cavad öz döyüşçülərini ətrafına toplayaraq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • müxtəsərcə — z. Müxtəsər surətdə, yığcam halda; qısaca. Müxtəsərcə məlumat vermək. Vəziyyətlə müxtəsərcə tanış etmək. – Rüstəm bəy müxtəsərcə olaraq babilik və bəhailik barəsində Əliyə məlumat verdi. Ç.. // Sif. mənasında. Müxtəsərcə məktub. Müxtəsərcə cavab …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • müxtəsəri — bax müxtəsər 4 cü mənada. Müxtəsəri, qoyurmusan mən də bu məktəbə gedim? Ə. N.. <Şofer:> Müxtəsəri, canımı dişimə tutub, birtəhər özümü qayığa saldım. M. Rz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • müxtəsərləşdirmə — «Müxtəsərləşdirmək» dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • müxtəlif — sif. <ər.> Bir cür olmayan, cürbəcür, növbənöv, növ növ, dürlü dürlü. Müxtəlif rənglər. Müxtəlif şeylər. – Müxtəlif səslər bir birinə qarışır. S. R.. // Başqabaşqa, ayrı ayrı, bir birinə uymayan, bir biri ilə düz gəlməyən. Müxtəlif… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • müxtəlifcinsli — sif. Bir cinsdən olmayan, cinsləri müxtəlif olan, başqa başqa cinslərdən törəmiş. Müxtəlifcinsli heyvanlar. Müxtəlifcinsli metallar …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • müxtəlifrəngli — sif. Rəngi müxtəlif olan, cürbəcür rəngdə olan; rəngbərəng. Müxtəlifrəngli çit. Müxtəlifrəngli kart kağızı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • müxtəlifsəsli — sif. Səsləri müxtəlif olan, müxtəlif səslər ifadə edən. Müxtəlifsəsli samitlər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • müxtəlifyanlı — sif. riyaz. Müxtəlif yanları olan; müxtəliftərəfli. Müxtəlifyanlı üçbucaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • müxtəlifmənalı — sif. Mənaları müxtəlif olan, cürbəcür məna ifadə edən. Müxtəlifmənalı sözlər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”